Αυγά Μεσαία

Κατηγορία  Α
Μέγεθος  Medium
Βάρος  53 -63 gr.
Συσκευασία  6 – 10 – 15 – 30 τεμ.