Αυγά Μεγάλα

Κατηγορία  Α
Μέγεθος  Large
Βάρος  63 -73 gr.
Συσκευασία  6 – 10 τεμ.