Αυγά Βιολογικά

Κατηγορία  Α
Μέγεθος  Medium
Βάρος  53 -63 gr.
Συσκευασία  4  – 6 τεμ.